mary's meals   |   jednoduché řešení hladu ve světě
kresba Jakuba Demla
literární stránka Jakuba Demla - www.deml.cz

JAKUB DEML

aktuality
ukázky
bibliografie
životopis
napsali o JD
lidé okolo JD
motiv ženy v díle JD
Moji přátelé - koláže
fotogalerie

o těchto stránkách
odkazy
kontakt

Další autoři

Archiv

bibliografie Jakuba Demla

ukázka textu na literární stránce Jakuba Demla

ukázky z knihy na Knihách Google

elektronická kniha Jakuba Demla (internetový obchod)
1904
Slovo k Otčenáši Františka Bílka, Nový život, Prostějov 1904
1905
František Bílek v Mnichově 1904, Nový život, Prostějov 1905
Nové oltáře. Nový život, Prostějov 1905
Sen (Františku Bílkovi). Nový život, Prostějov 1905
1907
Homilie. J. Deml, Třešť 1907
Notantur lumina. J. Deml, Stará Říše 1907 deml.cz
(překlad) Demolder, Eugen: Smrt v kolébkách. J. Deml, Stará Říše 1907
1911
(překlad) Sv. Hildegarda: Cestyvěz (Scivias: Vidění a zjevení svaté Hildegardy). J. Deml, 1911
1912
V Zabajkalí. (Ze zápisků neznámého.) J. Deml, 1912
Rosnička, J. Deml, 1912
Domů. J. Deml, Královské Vinohrady 1912 deml.cz
Hrad smrti, J. Deml, 1912 deml.cz
(překlad) Slavík svatého Bonaventury. Z latinského volně přeložil Jakub Deml, v Šebkovicích 1912
(překlad) Život svaté Dympny. J. Deml, 1912
(překlad) Život ctihodné Kateřiny Emmerichové (pod pseudonymem Vojtěch Běloch), J. Deml, 1912
(překlad) Hora proroků (podle vidění ct. Anny Kateřiny Emmerichové), J. Deml, 1912
1913
Moji přátelé, J. Deml, Královské Vinohrady 1913 deml.cz
Pro budoucí poutníky a poutnice, J. Deml, Královské Vinohrady 1913 deml.cz
1914
Tanec smrti, J. Deml, Praha 1914 deml.cz
1915
(překlad) Surius, Vavřinec: Život Ruysbroecka Podivuhodného, J. Deml, 1915
1916
Miriam, J. Deml, Jinošov 1916 deml.cz
(překlad) Slavík svatého Bonaventury. J. Deml, 2. vydání, 1916
1917
První světla, J. Deml, Jinošov 1917
Moji přátelé, J. Deml, Jinošov u Náměště nad Oslavou 1917, 2. vydání deml.cz
Šlépěje (I), vlastním nákladem, Jinošov 1917
1918
Šlépěje II, vl. nákladem, Jinošov 1918
1919
Šlépěje III, vl. nákladem, Tasov na Moravě 1919
Věštec, vl. nákladem, Tasov 1919, 2. vyd.
Šlépěje IV, vl. nákladem, Šternberk (Štemberk na Moravě), 1919
Šlépěje V (básně), vl. nákladem, Šternberk 1919
Šlépěje VI, vl. nákladem, Tasov 1919
1920
Z mého okovu, vl. nákladem, 1920
Šlépěje VII, J. Deml a P. Kytlicová, Bělá u Bezděze v Čechách 1920
1921
Moji přátelé, J. Deml a P. Kytlicová, Praha 1921, 3. vydání deml.cz
Miriam, J. Deml a P. Kytlicová, Praha 1921, 2. vydání deml.cz
Šlépěje VIII, Pavla Kytlicová, Tasov 1921
Miriam (Kniha lyriky.) Ot. Štorch-Marien, Praha 1921, 4. vydání deml.cz
1922
Františka Bílka „Obětovaný“ (listy na okraj hořovické sochy; J. Deml, Č. Vořech, Slovo studentů). Vydali hořovičtí studenti, 1922
1923
Sokolská čítanka, Pavla Kytlicová, Tasov na Moravě 1923
1924
Sokolská čítanka, Pavla Kytlicová, Tasov na Moravě 1924, 2. vydání
Sokolská čítanka, Pavla Kytlicová, Tasov na Moravě 1924, 3. vydání
Česno (kresbami ozdobil František Bílek), Pavla Kytlicová, Tasov 1924 deml.cz
Sestrám (dřevoryty a kresby F. Bílka), Pavla Kytlicová, Tasov 1924
1925
Šlépěje IX, Pavla Kytlicová, Tasov 1925
Sestrám, Pavla Kytlicová, Tasov 1925, 2. vydání
Sestrám, Pavla Kytlicová, Tasov 1925, 3. vydání
Hrad smrti, Pavla Kytlicová, Tasov 1925, 2. vydání deml.cz
(překlad a výklad JD) Sv. Bonaventura (Jakub Deml): Philomena sancti Bonaventurae. Slavík svatého Bonaventury. Pavla Kytlicová, Tasov 1925, 3. vydání
1926
Hlas mluví k Slovu, Pavla Kytlicová, Tasov 1926
Tepna, Pavla Kytlicová, Tasov 1926
Mohyla, Pavla Kytlicová, Tasov 1926
1927
Z mého okovu, Pavla Kytlicová, Tasov 1927, 2. vyd. (pův. in: Šlépěje VII)
Tanec smrti, Pavla Kytlicová, Tasov 1927, 2. vydání deml.cz
Rosnička, Pavla Kytlicová, Tasov 1927, 2. vyd.
Do lepších dob, Pavla Kytlicová, Tasov 1927
(překlad) Svatý Cyprian: O divadlech, (přel. Jakub Deml), Pavla Kytlicová, Tasov 1927
1928
Dílo Felixe Jeneweina, Pavla Kytlicová, Tasov 1928
Šlépěje X, Pavla Kytlicová, Tasov 1928
Šlépěje XI, Pavla Kytlicová, Tasov 1928
(překlad) Audiatur et altera pars (Pius IX., Pius X., Zjevení sv. Brigity, sv. Mechtilda z Helpeda, Zásady Mistra Eckharta, J. Joergensen: Autobiografie, G. O. Knoop: Aforismy, M. Dauthendey: Vzkříšení, J. D.: Audiatur et altera pars, 2 obr. př.), Pavla Kytlicová, Tasov 1928
1929
Bílá Hora (z Díla F. Jeneweina), u příležitosti 2. schůzky moravských bibliofilů, 12. 5. 1929
Můj očistec, Rudolf Škeřík, Praha 1929
Šlépěje XII, Pavla Kytlicová, Tasov 1929
1930
Šlépěje XIII, Pavla Kytlicová, Tasov 1930
Šlépěje XIV, Pavla Kytlicová, Tasov 1930
Šlépěje XV, Pavla Kytlicová, Tasov 1930
1931
Šlépěje XVI, Pavla Kytlicová, Tasov 1931
První světla, Pavla Kytlicová, Tasov 1931, 3. vydání
Mé svědectví o Otokaru Březinovi, Rudolf Škeřík, Praha 1931
Šlépěje XVII, Pavla Kytlicová, Tasov 1931
Slovo k Otčenáši Františka Bílka, Pavla Kytlicová, Tasov 1931, 2. vydání Knihy Google
Šlépěje XVIII, Pavla Kytlicová, Tasov 1931 (překlad) Proroctví Joelovo (J. Deml; podle Vulgáty pro tisk upravil Dr. Josef Heger, který přeložil i úvodní odstavce z předmluvy svatého Jeronyma), Pavla Kytlicová, Tasov 1931
1932
Katolický sen. (2. sv. souborných spisů J. D.), vl. nákladem, Tasov 1932
Smrt Pavly Kytlicové, vlastním nákladem, Tasov 1932
Listy Otokara Březiny Jakubu Demlovi (Listy O. B., pozn. J. D., Slovo k Hudbě pramenů, F. Bílek v Mnichově 1904, Korouhve F. B. v Babicích, Jungmannův Slovník, List O. B. pí Wiesenbergrové, Jindy kterákoli věc, Sen o O. B., Jak se daří básníkům na světě; 11 obrázků), nákladem J. Demla, Tasov 1932
Pozdrav Tasova, vl. nákladem, Tasov 1932
1933
Listy Jakuba Demla Otokaru Březinovi (Listy J. D., Nové oltáře, List J. Floriana, Věnování F. Bílkovi, List M. Dvořáka, Listy Pavly Kytlicové, List J. A. Vernerovi, Baudelaire: La Beauté, El Bobo de Coria, Stromy trpí; 8 obrazů tasovské krajiny - O. Knoll, titul z litografie F. Bílka), nákladem J. Demla, Tasov 1933 Jak jsme se potkali, Tasov 1933 Šlépěje XIX. (J. D., J. B. Foerster, Silesius, Konstantin z Erzengy, Baudelaire, Mallarmé, Žulawski, Claudel, Rilke, Pammrová, Péguy, překl. Miloš Dvořák). Bez bibl. údajů, volné archy Památný den v Kuksu (Ein Denkwürdiger Tag In Kuksus), vl. nákladem, Tasov 1933 Deml, Jakub (více aut.): Jak jsme se loučili s Pavlou Kytlicovou (báseň J. D., Co psali přátelé…, Dr. J. Fučíková: P. K. zemřela, Sk-: † P. K., S. V.: P. K., Listy přátel, List P. K. Waltru Marasovi, Epilog J. D., List p. W. M.; 4 foto. dřev. J. Váchal), Drahomíra Krulová, Jaroměřice nad Rokytnou 1933
1934
Solitudo (v němčině), vl. nákladem, Tasov 1934 Šlépěje XX, vl. nákladem, Tasov 1934 Zapomenuté světlo, vl. nákladem, Tasov 1934 Život, jak já jej vidím, vl. nákladem, Tasov 1934 Štědrý den, vl. nákladem, Tasov 1934
1935
Princezna, vl. nákladem, Tasov 1935 Cesta k Jihu, vl. nákladem, Tasov 1935 Píseň vojína šílence, vl. nákladem, Tasov 1935 Jakuba Demla Miriam. Přepsal a kresbou provázel František Bílek. M. R. Junová, Tasov 1935
1936
Rodný kraj, M. R. Junová, Tasov 1936 Pohádka, M. R. Junová, Tasov 1936 Šlépěje XXI, M. R. Junová, Tasov 1936 Jugo, M. R. Junová, Tasov 1936
1937
Umění (přednáška, přednesená v neděli 13. 12. 1936 v Mor. Budějovicích u příležitosti vánoční výstavy výtvarníků Západní Moravy), M. R. Junová, Tasov 1937 Matylka, M. R. Junová, Tasov 1937
1938
Šlépěje XXII, M. R. Junová, Tasov 1938 Verše české (1907-1938), M. R. Junová, Tasov 1938 Ballade Vom Tode Eines Unbekannten Soldaten, Marie Rosa Junová, Tasov 1938 Pohleďte na ptactvo nebeské (dvě kapitolky z knihy Z mého okovu s novou předmluvou, front. Jan Konůpek), Marie Rosa Junová, Tasov 1938 Ptačí budky, M. R. Junová, Tasov 1938 Není dálky (Šlépěje XXIII), M. R. Junová, Tasov 1938
1939
Oltář v poli (výbor ze Šlépějí I-III), M. R. Junová, Tasov 1939 Pupava, M. R. Junová, Tasov 1939 Proč bychom se netěšili (Šlépěje XXIV). Listy pro knihu vybrala a seřadila M. R. Junová, dřevoryty od Vojmíra Vokolka, další grafiky od J. Konůpka, Ant. Slavíčka, Hjalmara Hagelstama, Julia Bouse a M. R. J. Marie Rosa Junová, Tasov 1939
1940
Šlépěje XXV, M. R. Junová, Tasov 1940
1941
Šlépěje XXVI, M. R. Junová, Tasov 1941 Mohyla. (Podobizna J. D. od Fr. Bílka, doslov Bed. Slavíka, 9 obraz. příloh.) Pozdrav Tasova, Mohyla, Tepna. Vyšehrad (Z domova a světa), Praha 1941 Jméno Ježíš, Edice Krystal, Olomouc 1941
1942
Svatý Josef, Edice Krystal, Olomouc 1942 K narozeninám Panny Marie, Edice Krystal, Olomouc 1942
1947
Bratr Antonín. Akord, Brno-Praha 1947-48
1948
Mohyla, (1. sv. Díla J. Demla, pořádá Timotheus Vodička: Mohyla, Pozdrav Tasova, Tepna, Velebný pán, Bratr Antonín, Bratr Josef, Marta; portrét J. D. a 9 vyobrazení v textu), obálka Vojmír Vokolek. Doslov T. Vodička. Vyšehrad, Praha 1948 Knihy Google
1959
Hrad smrti. Grafia, Dělnická knihtiskárna, Praha 1959 deml.cz Knihy Google
1967
Rodný kraj (vybral a uspořádal Miloš Dvořák, B. Fučík, bibl. a ed. pozn. M. D., B. F., doslov M. Dvořáka Básnické drama Jakuba Demla) Čsl. spisovatel, Praha 1967
Deml, Jakub (F. X. Šalda): Vzájemná korespondence F. X. Šaldy a Jakuba Demla, (připr. Květ. Neradová, úv. a poznám. doprovod K. N. a Jiří Němec). Praha: Památník národního písemnictví - Strahov
1969
Miriam a jiné práce (ed. Jaroslav Novák), Blok, Brno 1969
1970
Tanec smrti (Světlo věčné, Bílý medvěd, Člověk v rouše fialovém, Orlové, Jed, Cizinec, Hrající revolver, Noc, Metamorfóza; ob., vaz. upravil Zd. Seydl) Čsl. spisovatel, Praha 1970
1971
Tasov (vybral a uspoř. Miloš Dvořák, dosl. a ed. pozn. Vladimír Binar; m. j. Jak jsme se potkali, Život jak já jej vidím, Umění, Smrt Pavly Kytlicové a d.) Vyšehrad, Praha 1971
197x
Dva listy Jakuba Demla Bedřichu Fučíkovi (V Tasově 5. VIII. 1949, V Tasově 5. VIII a 24. XI. 1949). Samizdat 70. léta, 7 l. A5
Podzimní sen (věnování M. R. Junové, v Tasově 13. prosince 1951). Inedit (Fotokopie, 70. léta)
1980
Deml, Jakub (Jan Čep): Jan Čep a Jakub Deml, (ed. mt [Mojmír Trávníček] - lš [Ladislav Šebela]). Z dopisů J. Demla Janu Čepovi, Z dedikací, J. Čep o J. Demlovi. Rkp., [Plumlov], 1980, 25 listů, A5.
1989
Moji přátelé, Československý spisovatel, Praha 1989, 9. vydání deml.cz Knihy Google
1990
Domů, Jota & Arca JiMfa, Brno a Třebíč 1990, 3. vydání Knihy Google
Miriam, Moji přátelé, Odeon, Praha 1990 deml.cz deml.cz Knihy Google
Cestou do Betléma, Jota & Arca JiMfa, Brno a Třebíč 1990
1991
Pouť na Svatou Horu, Petrov, Brno 1991
Kronika městečka Tasova (faksimile tasovské kroniky psané v letech 1922-1929 Jakubem Demlem), Jota & Arca JiMfa, Brno 1991
Pozdrav Tasova, Rodný kraj, Arca JiMfa, Třebíč 1991
Sen jeden svítí, Odeon, Praha 1991
Zapomenuté světlo, Jota & Arca JiMfa, Brno a Třebíč 1991 deml.cz
Štědrý den, Jota & Arca JiMfa, Brno a Třebíč 1991
1992
Podzimní sen (text z r. 1951), Votobia, Olomouc 1992
Hrad smrti, vydala společně Jota & Arca JiMfa, Brno a Paseka, Praha 1992 deml.cz Knihy Google
Ptačí budky, Votobia, Vranov nad Dyjí 1992
1993
Šlépěje, Sv. 10, Votobia, Vranov nad Dyjí 1993
1994
Mé svědectví o Otokaru Březinovi, Votobia, Olomouc 1994, 2. vydání Knihy Google
1995
Pro budoucí poutníky a poutnice, Votobia, Olomouc 1995, 2. vydání deml.cz Knihy Google
1996
První světla, Arca JiMfa, Třebíč 1996, 4. vydání Knihy Google
Můj očistec, Votobia, Olomouc 1996, 2. vydání
Píseň vojína šílence, Emanuel Ranný, Praha 1996
Rozmilý Jene Martine Vochoči (dopisy Jakuba Demla a Marie Rosy Junové Martinu Janu Vochočovi z let 1937-1952), Albis international, Ústí nad Labem 1996
1997
Haluciňák, Vetus Via, Brno 1997
Jan Konůpek a jiné eseje, Votobia, Olomouc 1997
1998
Cesta k jihu, Vetus Via, Brno 1998, 2. vydání
Katolický sen, Vetus Via, Brno 1998, 2. vydání
Moji přátelé, Trinitas a Křesťanská akademie, Svitavy-Řím 1998 deml.cz
Píšu to při světle nočním (výbor z korespondence z let 1940 - 1961), Torst, Praha 1998
Poslední verše, Vetus Via, Brno 1998
Proč bychom se netěšili, Vetus Via, Brno 1998, 2. vydání
Šlépěje I-III, Vetus Via, Brno 1998
Zapomenuté světlo, Hynek, Praha 1998 deml.cz
1999
Zakázané světlo (výbor z korespondence z let 1930 - 1939), ed. Jiří Olič, Paseka, Praha-Litomyšl 1999
Rosnička, Vetus Via, Brno 1999, 3. vydání Knihy Google
Česno, Vetus Via, Brno 1999, 2. vydání deml.cz
Hlas mluví k slovu, Vetus Via, Brno 1999, 2. vydání
2000
Moji přátelé, CERM, Brno 2000 deml.cz
2001
Milý pane Josefe B., Masarykova knihovna, Vsetín 2001
Nebe se jiskří mlékem (výbor z próz a publicistiky z let 1920 - 1929), Paseka, Praha 2001
Šlépěje. Svazek XVIII, Vetus Via, Brno 2001
2002
Moji přátelé, BB/art, Praha 2002 deml.cz
2004
Betlémský poutník, Trinitas, Svitavy 2004
2006
Zakletí slov I (výbor z veršů a básní v próze), BB/art, Praha 2006
Zakletí slov II (výbor z veršů a básní v próze), BB/art, Praha 2006
2009
Moji přátelé, Nakladatelství grafické školy, Praha 2009 deml.cz
2010
Carissime, kde se touláte? (dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic), Dauphin, Praha 2010 ereading.cz
(překlad) Svaté Hildegardy Cestyvěz nebo Vidění a zjevení. Kniha I, Malvern, Praha 2010, 2. vydání
2011
I tento list považujte za neúplný (dopisy Jakuba Demla příteli Matěji Fenclovi), Dauphin, Praha 2011 ereading.cz